poznajmy się

wizja, wartości, cel

profil działalności

model działania

monitoring

windykacja polubowna

windykacja sądowa

windykacja egzekucyjna

Dzień dobry!

Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu ofertę Kancelarii Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług zarządzania wierzytelnościami. Mam nadzieję, że nasza propozycja będzie dla Państwa interesująca i przyczyni się do nawiązania korzystnej współpracy.

Z poważaniem,

 

Sławomir Chudy
Dyrektor Pionu Sprzedaży ds. Klienta Kluczowego

Poznajmy się.

Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania
wierzytelnościami.

 

Naszym celem jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie
należności oraz wsparcie w zakresie dochodzenia
wierzytelności na każdym etapie ich wymagalności.


Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu zdobytemu w obsłudze należności B2B i B2C oraz nowatorskim rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie serwisować zlecone do obsługi sprawy w kraju oraz za granicą.

Wizja

Znalezienie optymalnego rozwiązania, kiedy pojawiają się problemy z odzyskaniem należności. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz indywidualne podejście do prowadzonych spraw dają gwarancję skuteczności przeprowadzanych procesów windykacyjnych.

Wartości

Nasze wartości to: najwyższa jakość usług, transparentność postępowania, zachowanie relacji biznesowych pomiędzy naszym Klientem a jego dłużnikiem oraz wiedza, którą ciągle doskonalimy

Cel

Znaleźć optymalne rozwiązanie, kiedy pojawiają się problemy z odzyskaniem należności. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz indywidualne podejście do prowadzonych spraw dają gwarancję skuteczności przeprowadzanych procesów windykacyjnych.

Profil dzialalności.

 • zarządzanie wierzytelnościami
 • działania prewencyjne
 • monitoring nalezności
 • windykacja na etapie polubownym
 • windykacja terenowa
 • windykacja międzynarodowa
 • wywiad gospodarczy
 • windykacja na etapie sądowym
 • windykacja na etapie egzekucyjnym
 • doradztwo prawne
 • Szerokie spektrum usług z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i prawa pracy.
 • biuro informacji gospodarczej
 • Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. współpracuje z ogólnopolskim Rejestrem Dłużników.

Model działania

Kompleksowa obsługa Klientów.

 • monitoring nalezności
 • windykacja polubowna
 • postępowanie sądowe EPU
 • postępowanie egzekucyjne

Proces inkaso.

Przebieg.

 • Przygotowanie indywidualnego procesu obsługi wierzytelności;            
 • Weryfikacja sprawy i wprowadzenie do systemu;
 • Uruchomienie procesu windykacji;
 • Raportowanie dla Klienta

Monitoring

nalezności.

Monitoring należności jest jedną z form miękkiej windykacji nieuregulowanych należności. Brak dyscypliny płatniczej Kontrahentów powoduje zatory płatnicze, które mogą wpłynąć na płynność finansową wierzyciela.

 

To dzisiaj bardzo istotny element działalności każdego przedsiębiorstwa.

Po przeanalizowaniu skali trudności przygotowany zostaje Action Plan uwzględniający krok po kroku zastosowanie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych mających na celu wzrost dyscypliny płatniczej Kontrahentów.

Windykacja polubowna.

 • zarządzanie wierzytelnościami
 • telefoniczne wyjaśnienie przyczyn braku spłaty, wskazywanie negatywnych skutków oraz uświadomienie konsekwencji prawnych w przypadku dalszego braku spłaty;
 • propozycje ugodowe i porozumienia, monitoring ich realizacji w ustalonym okresie;
 • analiza i wyjaśnianie reklamacji Klientów przy wsparciu Zleceniodawcy;
 • cykliczne raportowanie z przeprowadzonych działań;
 • rekomendacja spraw do postępowania sądowego.

Wysyłka pisma

Kampania telefoniczna

Skip płytki - poszukiwanie dłużnika w dostępnych bazach internetowych

Kampania SMS

Wezwanie do zapłaty

koniec windykacji polubownej

Kampania telefoniczna

Windykacja terenowa

Skip głęboki - poszukiwanie dłużnika w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu biznesowym

Kampania telefoniczna

Windykacja sądowa.

Celem jest znalezienie odpowiednich narzędzi zmierzających do jak najszybszego uzyskania orzeczenia sądowego i opatrzenia go klauzulą wykonalności.

 

 • przedsądowe wezwania do zapłaty w imieniu zleceniodawcy,
  optymalny dobór trybu postępowania sądowego,
 • przygotowanie powództwa sądowego, w tym wniosek o pokrycie kosztów sądowych przez dłużnika,
 • stały monitoring z sądem,
 • reprezentacja procesowa, stawiennictwo na rozprawach,
 • przygotowanie wniosków egzekucyjnych, monitoring czynności komorniczych,
 • eksmisje-przygotowanie dokumentacji, koordynacja czynności procesowych oraz logistycznych,
 • wsparcie przy poszukiwaniach lokalów zastępczych, doradztwo prawne

Jak to 

robimy?

Windykacja egzekucyjna.

 • Windykacja polubowna - przedegzekucyjna

Na podstawie tytułu wykonawczego negocjatorzy prowadzą postępowanie polubowne, uświadamiając dłużnikowi nieuchronność egzekucji z jego majątku i kosztów z tym związanych. Ten element w dużej mierze przyspiesza spłatę należności.

 • Postępowania egzekucyjne

Prowadzone jest przez odpowiednio dobranych komorników. Zmierza do całkowitego odzyskania wierzytelności od dłużnika lub uzyskania postanowienia o bezskuteczności egzekucji. Kancelaria prawna na podstawie danych ustalonych w całym procesie windykacji wspomaga działania organów egzekucyjnych poprzez m.in. wskazanie majątku dłużnika, podanie źródła dochodów, miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Monitoring egzekucji komorniczej

W ramach prowadzonych spraw aktywnie uczestniczymy w czynnościach terenowych przeprowadzanych przez rekomendowane Kancelarie komorników. Umozliwia to zajmowanie wierzytelności, rachunków bankowych, ruchomości bez zbędnej zwłoki, a w rezultacie doprowadza do szybkiego wyegzekwowania należności

Co Nas wyróznia?

Komunikacja w trakcie współpracy

Procedury ABI

Raportowanie i analiza danych z systemu IT

Skuteczność działania

Wysoka jakość obsługi

Elastyczność

Kompleksowość

Technologia

Formularz kontaktowy

email.

Sekretariat

 • +48 532 747 666
 • kontakt@pfw.com.pl

Dla klienta.

 • +48 532 747 666
 • sprzedaz@pfw.com.pl

Dla dłuznika.

 • +48 532 747 666
 • windykacja@pfw.com.pl