fbpx

RODO w windykacji

Wielu dłużników chcąc uniknąć kontaktu z windykacją powołuje się na przepisy RODO, ale czy rzeczywiście go one chronią? Jak działa RODO w przypadku odzyskania wierzytelności?

W ustawie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) można znaleźć zapis, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, a za przesłankę uznano „prawnie uzasadniony cel”. Dochodzenie roszczenia można w tym przypadku uznać za jej spełnienie. Zatem wierzyciel może rozporządzać danymi dłużnika, bez jego wyraźnej zgody, co dodatkowo potwierdzają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oczywiście istnieją co do tego pewne ograniczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o upublicznienie danych podmiotu dłużnego. W przypadku przedsiębiorstw, wierzyciel może upublicznić:

  • imię i nazwisko właściciela,
  • nazwę firmy,
  • miejscowość i ulicę siedziby,
  • numer NIP,
  • wartość długu i tytuł, z którego się wywodzi.

W przypadku osób fizycznych, wierzyciel może upublicznić:

  • imię i nazwisko dłużnika,
  • miejscowość oraz ulicę, przy której zamieszkuje (bez podania numeru domu, mieszkania, nieruchomości, działki),
  • wartość długi i tytuł, z którego się wywodzi.

A co z oddaniem wierzytelności do odzyskania przez firmę windykacyjną?

Wierzyciel powierzający odzyskanie swojego zadłużenia firmie windykacyjnej na zasadzie zlecenia, powinien pamiętać o art.28 RODO, który mówi o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powinna ona zawierać m.in. podmiot, okres przetwarzania, jego charakter, cel, kategorię osób, których to dotyczy oraz obowiązki i zasady dla powierzającego te dane oraz otrzymującego.

W skrócie mówiąc firma zajmująca się windykacją ma prawo dysponować powierzonymi jej danymi dłużnika w zakresie wskazanym przez RODO.
Warto również pamiętać, że w chwili zawarcia takiej umowy oraz przekazania danych, firma windykacyjna staje się ich administratorem. W pierwszej kolejności powinna ona poinformować dłużnika o przekazaniu i w jakim celu zostaną one użyte (zazwyczaj robi się to w pierwszym wysłanym wezwaniu do zapłaty lub e-mailu). Ważnym jest, iż dłużnik ma prawo dostępu do danych posiadanych przez firmę, a także możliwość ich poprawy.

A co z wycofaniem zgody albo prawem do bycia zapomnianym?

W przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej czy wpisania do rejestru dłużników, wycofywanie zgody na przetwarzanie danych niczego nie zmieni. Natomiast prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania wobec omawianej sytuacji. Dopiero spłata zadłużenia spowoduje usunięcie danych z bazy firm oraz rejestrów dłużników.

Jak mówi UODO, powoływanie się przez dłużnika na prawa ochrony wynikające z RODO nie sprawi, że dłużnik będzie miał możliwość uchylenia się od spłaty, a wierzyciel nie będzie miał możliwości jego dochodzenia.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu