fbpx

Jak współpracować z komornikiem?

Załóżmy, że windykacja polubowna nie przyniosła efektów i sprawa została zarekomendowana na etap sądowy. Z kolei Sąd wydał wyrok, bądź nakaz zapłaty, a nasz windykator wciąż nie może nawiązać współpracy z dłużnikiem, w wyniku czego nasza sprawa trafia na biurko komornika.

Mówi się, że wierzyciel z komornikiem oprócz stałej wymiany korespondencji powinni zbudować „relację”. Na czym ta relacja miałaby polegać? Otóż od sukcesu egzekucji zależy ile sami wiemy o naszym dłużniku i na ile te informacje będą w stanie wesprzeć komornika w poszukiwaniu majątku.

Przejdźmy teraz do wniosku. Wniosek o wszczęcie egzekucji może złożyć sam wierzyciel. Co takie pismo powinno zawierać? Przede wszystkim jak najwięcej podstawowych informacji o dłużniku (co zostało wspomniane na samym początku), np. miejsce zamieszkania, siedzibę, osoby współpracujące, czy PESEL , NIP albo REGON – wszystko to zwiększa szansę na powodzenie. Później przychodzi wskazanie komornika – nie ma obowiązku wybierać tego, który działa w obszarze zamieszkania lub pracy dłużnika, lecz taka „bliskość” również może znacznie wpłynąć na skuteczność odzyskania należności. Jeżeli wierzyciel działa poprzez pełnomocnika, to zazwyczaj on zajmuje się wskazaniem właściwego urzędnika. Kolejnym etapem jest wskazanie we wniosku sposobu przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika tzn. z konta w banku, wynagrodzenia, nieruchomości, renty itp, oczywiście wierzyciel nie musi się ograniczać tylko do jednego. Należy również dołączyć oryginał wyroku, bądź nakazu zapłaty uzupełnionych o klauzulę wykonalności. Wysokość należności oraz połączone z tym odsetki nalicza się od dnia złożenia wniosku, ponad to trzeba wskazać poniesione koszty procesu oraz koszty klauzuli, reszta zostanie wskazana dopiero po zakończeniu egzekucji.  Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, co oczywiście łączy się z dodatkową opłatą.

W momencie wszczęcia procesu egzekucji przez komornika, głównym obowiązkiem zarówno wierzyciela, jak i pełnomocnika jest stałe monitorowanie sprawy oraz stały, sprawny kontakt z urzędnikiem prowadzącym.  Dzięki temu zwiększamy szanse na wyegzekwowanie całości zadłużonej kwoty lub sprawę przekazać do umorzenia w odpowiednim momencie, by uniknąć generowania dodatkowych kosztów po stronie wierzyciela.  Po odzyskaniu należności prze komornika, wierzyciel (lub jego pełnomocnik) jest zobowiązany do weryfikacji poprawności rozliczeń. I dopiero wtedy możemy mówić o zamkniętej sprawie.

W branży zwykło się mówić, iż postępowanie egzekucyjne wierzytelności zalicza się do stosunków biznesowych i do jako takich należy podejść od strony Wierzyciela.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu