fbpx

Wierzytelność a należność

Pojęcie wierzytelności i należności są ze sobą często zamiennie stosowane. Przyjrzyjmy się bliżej, czy aby obie te nazwy oznaczają to samo. Zacznijmy od początku, czyli od pojęcia wierzyciela – kim on właściwie jest?

Wierzyciel jest stroną w umowie, którą wiąże z dłużnikiem świadczenie pieniężne. Może być to osoba prywatna, bądź prawna, bank oraz instytucja pożyczkowa. Wyróżniamy cztery rodzaje wierzycieli:

 • wierzyciel hipoteczny – dochodzi roszczeń na drodze hipoteki;
 • wierzyciel osobisty – może żądać spełnienia zobowiązania bezpośrednio z majątku dłużnika, np. z emerytury;
 • wierzyciel rzeczowy – dochodzi swoich praw do konkretnej rzeczy stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności;
 • wierzyciel alimentacyjny – jest to rodzaj wierzyciela któremu przysługują alimenty, ma on pierwszeństwo oraz jest niezbywalny.

Wierzytelność jest żądaniem spełnienia określonego świadczenia – pieniężnego lub nie pieniężnego, które przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika. Najczęściej spotykane rodzaje to:

 1. wierzytelność bankowa;
 2. wierzytelność zabezpieczona;
 3. wierzytelność niezabezpieczona;
 4. wierzytelność wymagalna;
 5. wierzytelność niewymagalna;
 6. wierzytelność ubezpieczeniowa.

Należność jest pojęciem stosowanym w rachunkowości do określenia uprawnienia do otrzymania w określonym terminie świadczenia pieniężnego od dłużnika. Należność jest prawem osoby fizycznej do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Możemy je podzielić na:

 • należności krótkoterminowe – są to należności, których termin spłaty nie przekracza 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Są one księgowane w bilansie przedsiębiorstwa po stronie aktywów, w grupie aktywów obrotowych;
 • należności długoterminowe – są to należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego.

Oba terminy wychodzą ze strony wierzyciela.

Podsumowując, wierzytelność może obejmować też rzeczy ruchome lub nieruchomość. Należność obejmuje tylko określoną kwotę pieniędzy.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu