fbpx

Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego

Wyjaśnijmy czym jest zapis windykacyjny?

Jest to postanowienie testamentu, na którego podstawie dana osoba może nabyć, z mocy prawa, konkretny przedmiot należący do poprzedniego właściciela. Zapisodawca zawiera w zapisie windykacyjnym jaki konkretnie przedmiot otrzyma dana osoba po jego śmierci. Jedynymi krokami, które musi poczynić taka osoba aby otrzymać określony przedmiot, to uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zapis windykacyjny jest sporządzony w formie aktu notarialnego zawartym w testamencie pod rygorem nieważności.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być każda rzecz ruchoma i nieruchoma. Czy to mieszkanie, samochód, czy biżuteria. Mogą to być również prawa użytkowania oraz służebności. Jest jeden warunek, że nie może być to rzecz przyszła, która pojawiłaby się dopiero po śmierci spadkodawcy.

Największa różnica pomiędzy zapisem zwykłym, a windykacyjnym jest taka, że zwykły nie wymaga formy aktu notarialnego. Następną jest sytuacja gdy spadkobiercy nie spełnią dobrowolnie zapisu. Konieczne wtedy jest wstąpienie na drogę sądową – dotyczy to zapisu windykacyjnego.

Zgodnie z art.670 Kodeksu Postępowania Cywilnego, Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą, oraz to czy spadkodawca pozostawił testament i wzywa osobę u której został pozostawiony testament do jego złożenia w celu jego otwarcia i ogłoszenia. Artykuł następny czyli 671 reguluje czy jest więcej spadkobierców niż nam wiadomo.

Różnica pomiędzy zapisobiorcą a spadkobiercą.

Spadkobierca otrzymuje konkretną część spadku określoną ułamkiem. Nie jesteśmy w stanie przekazać mu konkretnego przedmiotu, natomiast zapisobiorcy już tak. Różnica jest również widoczna z w tym, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Natomiast zapisobiorca może otrzymać należny mu przedmiot dopiero po wydaniu go przez spadkobierców.

Czy zapisobiorca ponosi odpowiedzialność za długi?

Tak, zapisobiorca windykacyjny ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Do chwili zanim spadek zostanie podzielony, odpowiedzialność ta jest solidarna. Czyli wierzyciel może żądać od każdego z dłużników, jak i od nich wszystkich łącznej spłaty należności.

Zapis windykacyjny polega temu samemu opodatkowaniu co spadek czy darowizna. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie orzeczenia Sądu potwierdzającego prawo zapisobiorcy. Ci, którzy należeć będą do zerowej grupy, będą zwolnieni od zapłaty tego podatku. Będzie to m.in. jeden z małżonków, dzieci, wnuki, rodzice, ojczym, macocha oraz pasierbowie.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu