Masz pytania?

Radosław Musiałek, Manager Projektu,
partner@pfw.com.pl,tel. +48 501 015 918.

Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z.o.o., ul. Żmigrodzka 81-83, 51-130 Wrocław, tel. +48 532 747 666, Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 0000562303 I REGON 361761788 I NIP 8982212178 I kapitał zakładowy 591.000 zł w całości opłacony.

Menu