fbpx

Przedawnienie roszczenia a jego skuteczne odzyskanie

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem odzyskiwania roszczeń od niewypłacalnych kontrahentów. W momencie, gdy pozostaje jedynie ścieżka prawna – rezygnują, mimo że dług wciąż jest do odzyskania. Kiedy rozpocząć działania, aby skutecznie odzyskać pieniądze?

Przedawnienie roszczenia

Skupmy się na najczęściej występującym, czyli roszczeniu majątkowym. Prawa majątkowe wynikają z obiektywnie istniejącego interesu jednej ze stron. Zalicza się do nich m.in. prawa rzeczowe, świadczenia majątkowe, w tym małżeńskie oraz znaczną część własności intelektualnej.
Przedawnienie najprościej mówiąc, jest terminem, po którego upływie nie można skutecznie dochodzić spłacenia należności przed organami państwowymi.

Terminy

Zgodnie z przepisami ogólnymi przedawnienie następuje z upływem sześciu lat, natomiast, kiedy wyszczególnimy świadczenia okresowe oraz te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, okres skraca się do lat trzech i tutaj pojawiają się kolejne widełki, o których warto wspomnieć:

ROSZCZENIE TERMIN PRZEDAWNIENIA
Przedwstępna umowa sprzedaży, umowa spedycji, umowa przewozu 1 rok
Umowa kredytu oraz pożyczki 3 lata
Umowa sprzedaży od strony przedsiębiorcy, umowa o dzieło 2 lata
Umowa zlecenie, umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych 3 lata
Roszczenia z weksla wystawionego przez przedsiębiorcę 3 lata
Roszczenia z weksla wystawionego przez os. fizyczną 6 lat
Roszczenia z odsetek 3 lata
Przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie nie jest sytuacją bez wyjścia. Istnieją zdarzenia, które sprawiają, że termin zaczyna biec od nowa, a mianowicie: uznanie długu przez dłużnika, wezwanie do ugody, wytoczenie powództwa oraz rozpoczęcie egzekucji. Jeżeli natomiast postępowanie sądowe lub egzekucyjne jest w toku, bieg przedawnienia zostaje zatrzymany.

Skuteczne odzyskanie należności

Na samym początku warto zwrócić uwagę, kto jest naszym dłużnikiem – firma czy osoba prywatna? Jeżeli druga opcja, to warto zwrócić uwagę na nowelizację Kodeksu Cywilnego, która stanowi w art. 117 §2, że w przypadku konsumenta, po upływie terminu przedawnienia nie można już dochodzić. W skrócie oznacza to, że Sąd z urzędu bada czy termin upłynął i jeżeli stwierdzi, że tak, to powództwo zostaje oddalone. Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi do odzyskania długu, ponieważ wciąż można dochodzić swoich należności na drodze polubownej.

W przypadku, gdy dochodzimy roszczenia od firmy, Sąd stwierdza przedawnienie jedynie na wniosek pozwanego, a co za tym idzie, możliwym jest uzyskanie nakazu zapłaty od przedawnionej faktury i wymagania jej zapłaty. Dodatkowo, jeżeli orzeczenie sądu zostanie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, spłaty długu możemy dochodzić za pomocą organów państwowych tj. Komornika Sądowego.

Nie oznacza to jednak, że warto czekać, aż przedawnienie będzie nam deptać po piętach. Im szybciej zareaguje się na dług powstały z danego roszczenia, tym istnieją większe możliwości oraz szanse jego odzyskania. Warto monitorować ile dni upłynęło od terminu płatności, a im jest ich mniej, szala wygranej szybko przesuwa się na stronę wierzyciela, zwłaszcza jeżeli została podjęta współpraca z kancelarią zajmującą się windykacją polubowną.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu