fbpx

Dzień dobry!

Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu ofertę Kancelarii Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług zarządzania wierzytelnościami. Mam nadzieję, że nasza propozycja będzie dla Państwa interesująca i przyczyni się do nawiązania korzystnej współpracy.

 

Z poważaniem,

Magdalena Duda,
Manager Działu Sprzedaży

Poznajmy się

Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami.

Naszym celem jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie

należności oraz wsparcie w zakresie dochodzenia wierzytelności na każdym etapie ich wymagalności.

Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu zdobytemu w obsłudze należności B2B i B2C oraz nowatorskim rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie serwisować zlecone do obsługi sprawy w kraju oraz za granicą.

Wizja

Znalezienie optymalnego rozwiązania, kiedy pojawiają się problemy z odzyskaniem należności. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz indywidualne podejście do prowadzonych spraw dają gwarancję skuteczności przeprowadzanych procesów windykacyjnych.

Wartości

Nasze wartości to: najwyższa jakość usług, transparentność postępowania, zachowanie relacji biznesowych pomiędzy naszym Klientem a jego dłużnikiem oraz wiedza, którą ciągle doskonalimy.

Cel

Znaleźć optymalne rozwiązanie, kiedy pojawiają się problemy z odzyskaniem należności. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz indywidualne podejście do prowadzonych spraw dają gwarancję skuteczności przeprowadzanych procesów windykacyjnych.

Profil działalności

zarządzanie wierzytelnościami

 • działania prewencyjne
 • monitoring należności
 • windykacja na etapie polubownym
 • windykacja terenowa
 • windykacja międzynarodowa
 • wywiad gospodarczy
 • windykacja na etapie sądowym
 • windykacja na etapie egzekucyjnym

doradztwo prawne

 • Szerokie spektrum usług z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i prawa pracy.

biuro informacji gospodarczej

 • Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. współpracuje z ogólnopolskim Rejestrem Dłużników.

Model działania

Kompleksowa obsługa Klientów.

 • monitoring należności
 • windykacja polubowna
 • postępowanie sądowe EPU
 • postępowanie egzekucyjne

Proces inkaso

Przebieg

 • Przygotowanie indywidualnego procesu obsługi wierzytelności;
 • Weryfikacja sprawy i wprowadzenie do systemu;
 • Uruchomienie procesu windykacji;
 • Raportowanie dla Klienta

Monitoring należności

Monitoring należności jest jedną z form miękkiej windykacji nieuregulowanych należności. Brak dyscypliny płatniczej Kontrahentów powoduje zatory płatnicze, które mogą wpłynąć na płynność finansową wierzyciela.

To dzisiaj bardzo istotny element działalności każdego przedsiębiorstwa.

Po przeanalizowaniu skali trudności przygotowany zostaje Action Plan uwzględniający krok po kroku zastosowanie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych mających na celu wzrost dyscypliny płatniczej Kontrahentów.

Windykacja polubowna

zarządzanie wierzytelnościami

 • telefoniczne wyjaśnienie przyczyn braku spłaty, wskazywanie negatywnych skutków oraz uświadomienie konsekwencji prawnych w przypadku dalszego braku spłaty;
 • propozycje ugodowe i porozumienia, monitoring ich realizacji w ustalonym okresie;
 • analiza i wyjaśnianie reklamacji Klientów przy wsparciu Zleceniodawcy;
 • cykliczne raportowanie z przeprowadzonych działań;
  rekomendacja spraw do postępowania sądowego.

Wysyłka pisma

Kampania telefoniczna

Skip płytki – poszukiwanie dłużnika w dostępnych bazach internetowych

Kampania SMS

Wezwanie do zapłaty

Koniec windykacji polubownej

Kampania telefoniczna

Windykacja terenowa

Skip głęboki – poszukiwanie dłużnika w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu biznesowym

Kampania telefoniczna

Windykacja sądowa

Celem jest znalezienie odpowiednich narzędzi zmierzających do jak najszybszego uzyskania orzeczenia sądowego i opatrzenia go klauzulą wykonalności.

 • przedsądowe wezwania do zapłaty w imieniu zleceniodawcy,
  optymalny dobór trybu postępowania sądowego,
 • przygotowanie powództwa sądowego, w tym wniosek o pokrycie kosztów sądowych przez dłużnika,
 • stały monitoring z sądem,
 • reprezentacja procesowa, stawiennictwo na rozprawach,
 • przygotowanie wniosków egzekucyjnych, monitoring czynności komorniczych,
 • eksmisje-przygotowanie dokumentacji, koordynacja czynności procesowych oraz logistycznych,
 • wsparcie przy poszukiwaniach lokalów zastępczych, doradztwo prawne

Windykacja egzekucyjna

Windykacja polubowna – przedegzekucyjna

Na podstawie tytułu wykonawczego negocjatorzy prowadzą postępowanie polubowne, uświadamiając dłużnikowi nieuchronność egzekucji z jego majątku i kosztów z tym związanych. Ten element w dużej mierze przyspiesza spłatę należności.

Postępowania egzekucyjne

Prowadzone jest przez odpowiednio dobranych komorników. Zmierza do całkowitego odzyskania wierzytelności od dłużnika lub uzyskania postanowienia o bezskuteczności egzekucji. Kancelaria prawna na podstawie danych ustalonych w całym procesie windykacji wspomaga działania organów egzekucyjnych poprzez m.in. wskazanie majątku dłużnika, podanie źródła dochodów, miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Monitoring egzekucji komorniczej

W ramach prowadzonych spraw aktywnie uczestniczymy w czynnościach terenowych przeprowadzanych przez rekomendowane Kancelarie komorników. Umozliwia to zajmowanie wierzytelności, rachunków bankowych, ruchomości bez zbędnej zwłoki, a w rezultacie doprowadza do szybkiego wyegzekwowania należności

Co nas wyróżnia?

Komunikacja w trakcie współpracy
Procedury ABI
Raportowanie i analiza danych z systemu IT
Skuteczność działania
Wysoka jakość obsługi
Elastyczność
Kompleksowość
Technologia

Zapraszamy na spotkanie!

Jeżeli są Państwo zainteresowany spotkaniem i rozmową na temat nowoczesnych metod zarządzania należnościami. Zapraszamy do kontaktu.

Umówmy spotkanie i zakres tematyczny. Bez zobowiązań przyjedziemy do Państwa zaprezentujemy nasze rozwiązania, przedstawimy efekty naszych działań.

Menu