fbpx

Prosta spółka akcyjna

Od 1 lipca 2021 r., w polskim systemie prawnym zaczęła figurować Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jest to swoista mieszanka dwóch istniejących już form: spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest nowo powstała prosta spółka akcyjna?

Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie nowych przedsięwzięć poprzez elastyczną formę działalności, która chronić będzie prywatne majątki założycieli. Jest alternatywą dla klasycznych spółek kapitałowych, głównie ze względu na brak kapitału zakładowego oraz możliwość przeprowadzania wolnych zgromadzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aby założyć Prostą Spółkę Akcyjną niezbędnym jest zawarcie przez założycieli umowy spółki, ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę, pokrycie kapitału akcyjnego w kwocie co najmniej 1 zł oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Umowa prostej spółki akcyjnej powinna zawierać:

  • nazwę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności;
  • liczbę, serie i numery akcji;
  • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, to wymagane jest podanie przedmiotu tych wkładów;
  • gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – podanie rodzaju i czasu świadczenia pracy lub usług;
  • wymienione organy spółki;
  • liczbę członków zarządu, jak i rady nadzorczej;
  • czas trwania spółki.

Cechy wyróżniające Prostą Spółkę Akcyjną od innych spółek, to przede wszystkim brak kapitału zakładowego. Posiada jedynie kapitał akcyjny, którego minimalna kwota wynosi 1 zł, a jego wysokość nie jest wpisywana do umowy spółki. Następnie mamy wkład niepieniężny, którym może być świadczenie pracy i usług. PSA posiada wartość emisyjną, nie nominalną. Natomiast przy dzierżeniu władzy w Prostej Spółce Akcyjnej, mamy do czynienia z systemem monistycznym, czyli zamiast zarządu i rady nadzorczej, ustanowiona zostaje rada dyrektorów, skupiająca kompetencje wyżej wymienionych organów.

Prosta spółka akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Sposób jej opodatkowania nie różni się od innych spółek. Co do zasady, dochód prostej spółki akcyjnej jest opodatkowany w wysokości 19% CIT. W niektórych przypadkach będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki 9%. Natomiast PSA może korzystać z preferencji podatkowych znajdujących się w ustawie o CIT, takich jak np. ulga B+R, czy IP-BOX oraz wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu